O nás

Sme občianskym združením, ktoré v roku 2009 otvorilo nové moderné Zariadenie pre seniorov (ZpS) a Špecializované zariadenie (ŠZ). V roku 2014 sa realizovala stavba Zariadenia pre seniorov v objekte.  Od roku 2017 nastala zmena v poskytovaní služieb, poskytujeme sociálne služby v dvoch formách:

1. Zariadenie pre seniorov s kapacitou 40 klientov

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí
 • rozvoj pracovných zručností

2. Špecializované zariadenie s kapacitou 48 klientov

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • špecializované poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí
 • rozvoj pracovných zručností

Naše zariadenie je vzdialené necelých 25 km od Bratislavy s dobrou dostupnosťou vrátane cesty po diaľnici. Nachádza sa v okresnom meste Senec, v malebnom zákutí rekreačnej oblasti na brehu Slnečných jazier. Pre toto mesto je charakteristická pokojná vidiecka atmosféra. Spĺňa všetky predpoklady, aby sa stalo domovom pre seniorov i ľudí, ktorí potrebujú celodennú starostlivosť, ktorí chcú dôstojne, harmonicky a plnohodnotne žiť svoj život.

Trojpodlažný bezbariérový objekt Špecializovaného zariadenia s výťahom spĺňa všetky požiadavky aj klientov, ktorí chcú dôstojne a harmonicky prežiť svoj ďalší život. Poskytujeme starostlivosť ľuďom, ktorí si pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžadujú sústavnú opateru inej osoby alebo poskytovanie starostlivosti potrebujú z iných vážnych dôvodov. Celý objekt budovy i okolia je bezbariérový. Aj imobilní klienti majú možnosť voľného pohybu buď na vozíčkoch, alebo za pomoci personálu. Spoločné priestory pôsobia príjemne a sú tak isto prispôsobené potrebám klientov. Všetky izby sú prirodzene svetlé, vybavené elektrickými polohovateľnými posteľami, nočnými stolíkmi, vstupom vybaveným šatníkovou skriňou. Neoddeliteľnou súčasťou vybavenia izieb je televízny prijímač, zrkadlo, toaletný stolík. Každá izba má svoje sociálne zariadenie plne vybavené umývadlom, toaletnou misou, sprchou a prirodzene madlami. Presvetlenie izieb a vzdušnosť podporuje bezbariérový prístup z izieb priamo na samostatný balkón. Z každej izby je východ na priestranný balkón s prekrásnym výhľadom na jazero a mesto Senec.
Zariadenie pre seniorov je novy objekt od r.2017 v trojpodlažnej budove s kapacitou 40 klientov ubytovaných v dvoj lôžkových izbách s príslušenstvom vybavené sú polohovateľnými posteľami a priestranným balkónom.

Z hľadiska bezpečnosti klientov je celý areál uzatvorený. Voľný pohyb klientov mimo areálu je možný  po oznámení službukonajúcemu personálu.

Vytvorené sú i podmienky na naplnenie duchovného života zriadením kaplnky. Podporujeme aktivity pre naplnenie rozvoja svojpomoci a vzájomnej pomoci, chuť našich klientov zúčastňovať sa na spoločenskom živote.

Príjemnú a pokojnú atmosféru okolo objektu, okrem bohatej flóry a fauny, dotvárajú chodníky, lavičky a priestranné vodné mólo, z ktorého je nádherný a zároveň upokojujúci pohľad na hladinu jazera, ako aj na život v ňom. Príjemné klimatické podmienky so slnečným počasím počas väčšiny roka, ako i mierne zimy blahodarne vplývajú na celkovú pohodu a zdravie človeka.

Víziou zariadenia je:

 • podporovať prijímateľov vo využívaní miestnych inštitúcií, pomáhať udržiavať vzťahy nielen s rodinou a známymi, ale aj s komunitnými inštitúciami, tak aby sa prijímatelia cítili ako v bežnom živote.
 • aby bolo vyhľadávaným zariadením nielen z dôvodu poskytovanie sociálnych služieb, ale aj kvôli dôstojnému ľudskému a individuálnemu zaobchádzaniu s prijímateľom, bezpečiu a odbornej kvalifikácii zamestnancov.
 • vytvárať pre svoju cieľovú skupinu prijímateľov atraktívne a zaujímavé kultúrne, duchovné a vzdelávacie aktivity.
 • aby bolo inovatívnym zariadením v poskytovaní sociálnych služieb.
 • aby bol vytváraný priestor pre rozvoj vzťahov poskytovateľa sociálnych služieb a prijímateľa sociálnych služieb, ktorý bude založený na spolupráci, partnerstve a individuálnom prístupe.
 • aby vytváralo podmienky pre poskytovanie služieb tak, aby sa v čo najväčšej miere približovali prirodzenému prostrediu.
 • aby neustále zvyšovalo odbornosť svojich zamestnancov.