23. marca 2021 naša klientka pani Anička oslávila prenádherných 90 rokov!
Prajeme jej všetci úprimne a zo srdca hlavne pevné zdravie a veľa úsmevu na tvári.
SRDEČNE GRATULUJEME!
Snímka1