V mene klientov DOMUS - BENE, Dom Dobra o.z by sme chceli vyjadriť vrúcne Poďakovanie
primátorovi mesta Senec Ing. Dušanovi Badinskému, za všetky milé dary pre našich klientov. Ďakujeme srdečne.
PhDr. Silvia Poorová a klienti DOMUS - BENE, Dom Dobra, o.z.
kolaz 6