Vážení rodinní príslušníci a priatelia klientov,

dovoľujem si prihovoriť sa Vám a považujeme za svoju povinnosť Vám dať bezodkladne vedieť, že napriek všetkým prísnym preventívnym opatreniam, ktoré sme s celým personálom veľmi striktne a zásadovo dodržiavali, sa žiaľ v našom zariadení vyskytla nákaza COVID-19.

Okamžite po zistení prvého prípadu sme prijali bezodkladne všetky opatrenia, ktoré nám z vládnych opatrení – prináležia. Klienti, ktorí boli pozitívni, na základe antigénového testu, boli s okamžitou platnosťou izolovaní a spolupracujeme s RUZVKaranténu máme stanovenú do 8.2.2021. Aktuálne sa pripravujeme na testovanie s PCR testami, o výsledkoch budeme informovať.

Všetkých rodinných príslušníkov a priateľov našich klientov žiadame - v tejto náročnej situácii - v prvom rade o vašu dôveru a čas na to, aby sme  mohli urobiť všetky potrebné opatrenia pre nasledovné týždne. Kompletná starostlivosť je zabezpečená.

Vždy nás kontaktujte telefonicky alebo emailom, aby ste dostali presne informáciezabránili tak šíreniu dezinformácii.

Tím zamestnancov  DOMUS BENE DOM DOBRA, o.z. Vás prosí a žiada zároveň v prvom rade aj vašu podporu, silu aby sme situáciu zvládli spoločne, v čo najkratšom čase.

Ďakujem za porozumenie.  PhDr. Silvia Poórová, riaditeľka zariadenia

Vedenie a zamestnanci DOMUS BENE - DOM DOBRA, o.z ďakujú všetkým, ktorí nás mentálne podporujú.