Dodržiavanie stanovených možnosti o POSKYTOVANÍ INFORMÁCIÍ O PRIJÍMATEĽOCH SOCIÁLNEJ SLUŽBY RODINNÝM PRÍSLUŠNÍKOM. 

(kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie)

DM