Ako postupovať

Stiahnite si tlačivo “Lekársky nález” - dajte si ho vyplniť vašim praktickým lekárom pre dospelých - obvodným a spolu so stiahnutým a vyplneným (vami) tlačivom “Žiadosť o posudok…” podajte v podateľni vášho vyššieho územného celku (podľa bydliska) - pre typ: špecializovaného zariadenia.

Typ: Zariadenie pre seniorov - žiadosť podávate na Mestskú časť alebo obec, podľa trvalého bydliska klienta.

Na ich základe vám vypracujú pracovníci  ”Posudok o odkázanosti…” a “Rozhodnutie o odkázanosti…”. Tieto posudky slúžia zariadeniu ako doklad k prijatiu.

Vyplňte “Žiadosť o zabezpečenie poskytovania soc. služby”, a aj s prílohami, žiadame o doručenie osobne do kancelárie zariadenia, a to v pracovné dni (pondelok až piatok v čase od 8.00 do 14.00 hod.), prípadne sa informujte telefonicky.