Aktuálna obsadenosť zariadenia Domus Bene

Špecializované zariadenie       Počet voľných miest: 0 osoba

Zariadenie pre seniorov          Počet voľných miest: 1osoba (ženské oddelenie)

Priebežný informatívny stav.