Aktuálna obsadenosť zariadenia Domus Bene

Špecializované zariadenie       Počet voľných miest: 4 osoby (ženské oddelenie) a 2 osoby (mužské oddelenie)

Zariadenie pre seniorov          Počet voľných miest: 3 osoby (ženské oddelenie)

Priebežný informatívny stav.