DOMUS BENE -
DOM DOBRA o.z.

zariadenie sociálnych služieb

Našou víziou je podporovať prijímateľov vo využívaní miestnych inštitúcií, pomáhať udržiavať vzťahy nielen s rodinou a známymi, ale aj s komunitnými inštitúciami, tak aby sa prijímatelia cítili ako v bežnom živote.
Spoznajte nás

Naše služby

V DOMUS BENE - DOM DOBRA, o.z. zabezpečujeme široké spektrum služieb. Podporujeme aktivity pre naplnenie rozvoja svojpomoci a vzájomnej pomoci, chuť našich klientov zúčastňovať sa na spoločenskom živote. Príjemné klimatické podmienky so slnečným počasím počas väčšiny roka, ako i mierne zimy blahodarne vplývajú na celkovú pohodu a zdravie človeka.

 • Ubytovanie

  Trojpodlažný bezbariérový objekt Špecializovaného zariadenia s výťahom spĺňa všetky požiadavky aj náročných klientov, ktorí chcú dôstojne a harmonicky prežiť svoj ďalší život.
  Viac o ubytovaní

 • Starostlivosť

  Starostlivosť o klientov zabezpečuje nepretržite službukonajúci odborný personál, ktorý zabezpečuje i dohľad, pomoc a nahrádzanie nevyhnutných životných úkonov v prípade, ak to vyžaduje stav klienta.
  Viac o starostlivosti

 • Stravovanie

  Stravovanie je zabezpečované v samostatnej jedálni s priamym výhľadom na panorámu jazera. Strava je upravená podľa aktuálneho stavu klienta, poskytovaná pod dohľadom a za pomoci personálu.
  Viac o stravovaní

 • Odborné činnosti

  Ponúkame sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  Viac o činnostiach

 • Doplnkové služby

  Rehabilitačné cvičenie, realizujú sa v rehabilitačnej miestnosti aj v priestoroch zariadenia. Zabezpečenie pedikúru a kaderníka.
  Viac o službách

Zoznámte sa bližsie s našimi službami

Viac o nás

Sme občianskym združením, ktoré v roku 2009 otvorilo nové moderné Zariadenie pre seniorov (ZpS) a Špecializované zariadenie (ŠZ). V roku 2014 sa realizovala stavba Zariadenia pre seniorov v objekte. Od roku 2017 nastala zmena v poskytovaní služieb, poskytujeme sociálne služby v dvoch formách:

 • Zariadenie pre seniorov s
  kapacitou 40 klientov

  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo. sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí rozvoj pracovných zručností.

 • Špecializované zariadenie s kapacitou 48 klientov

  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo. sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí rozvoj pracovných zručností.

Aktuality

Fotografia budovy

Kde sa nachádzame

DOMUS BENE - DOM DOBRA, o.z. je vzdialené necelých 25 km od Bratislavy s dobrou dostupnosťou vrátane cesty po diaľnici. Nachádza sa v okresnom meste Senec, v malebnom zákutí rekreačnej oblasti na brehu Slnečných jazier.

Pre toto mesto je charakteristická pokojná vidiecka atmosféra. Spĺňa všetky predpoklady, aby sa stalo domovom pre seniorov i ľudí, ktorí potrebujú celodennú starostlivosť, ktorí chcú dôstojne, harmonicky a plnohodnotne žiť svoj život.

Kontakty Navigácia ku nám

Mapa kde sa nachádzame