Ubytovanie

Trojpodlažný bezbariérový objekt Špecializovaného zariadenia s výťahom spĺňa všetky požiadavky aj náročných klientov, ktorí chcú dôstojne a harmonicky prežiť svoj ďalší život. Aj imobilní klienti majú možnosť voľného pohybu buď na vozíčkoch, alebo za pomoci odborného a vždy ochotného personálu, ktorý svoju prácu vníma ako poslanie sprevádzané pokorou a úctou ku klientom.

Z hľadiska bezpečnosti klientov je celý areál uzatvorený. Voľný pohyb klientov mimo areálu je možný iba po oznámení zdravotníckemu personálu.

Zariadené jednolôžkové a dvoj lôžkové obytné izby sú vybavené polohovateľnými, zdvíhacími elektrickými lôžkami, nočnými stolíkmi s lampou, kreslami, konferenčnými stolíkmi, skriňami, vešiakovými stenami. Na stenách sú obrazy. Podlaha je z kvalitného linolea v pastelových farbách. Okná sú tienené vkusnými závesmi. Štandardom vybavenia izieb sú rozhlasové a televízne prijímače. Zariadenie izieb je prispôsobené zdravotnému stavu klienta. Súčasťou je i komfortné sociálne zariadenie vrátane WC, sprchovacieho kúta, madiel, zrkadiel, skriniek na hygienické potreby a elektrického ohrievača. Každá izba má vlastný televízor a chladničku, ktorej obsah je denne kontrolovaný personálom.

Z každej izby je východ na priestranný balkón.

Pohyb po priestranných chodbách klientom uľahčujú madlá umiestnené na stenách.

Starostlivosť o klientov je zabezpečovaná nepretržite stálou ošetrovateľskou a opatrovateľskou službou, poskytovaním stravy podľa diagnóz klientov, osobnou hygienou vrátane upratovania, prania, žehlenia a ďalších služieb podľa želania klientov.

Celý objekt budovy i okolia je bezbariérový. Aj imobilní klienti majú možnosť voľného pohybu buď na vozíčkoch, alebo za pomoci personálu.

Spoločné priestory pôsobia príjemne a sú takisto prispôsobené potrebám klientov.

Vytvorené sú i podmienky na naplnenie duchovného života zriadením kaplnky a voľnočasových aktivít klientov.

V roku 2017 vznikla v objekte nová trojpodlažná budova so štatútom Zariadenie pre seniorov s počtom klientov 40. Izby sú dvoj lôžkové s príslušenstvom, vybavené štandartným zariadením. Celý objekt je bezbariérový s výťahom. Každá izba má balkón.