Doplnkové služby

  • zabezpečujeme pedikúru a kaderníka v priestoroch zariadenia podľa objednania klienta,

  • rehabilitačné cvičenie, realizujú sa v rehabilitačnej miestnosti aj v priestoroch zariadenia - spoločenské priestory, chodba, individuálne na izbách. Zahŕňa stimuláciu dolných končatín, bazálna stimulácia, dychové cvičenie a precvičovanie horných a dolných končatín pomocou pomôcok. Nácvik chôdze za použitia rehabilitačných pomôcok - G-aparát, rolátor a stacionárny bicykel,

  • úkony nad rámec oprávnenia ADOS, ktorej zdravotná poisťovňa neuhrádza tieto úkony,

  • liečebno terapeutické intervencie pre klientov Špecializovaného zariadenia, ktoré poskytuje psychológ zariadenia.

 

Cenník doplnkových služieb si môžete pozrieť TU