Jedáleň

Zariadenie prevádzkuje vlastnú kuchyňu. Team 4 odborných kuchárov, v čase od 6:30 -19:00 hod. zabezpečuje každodennú prevádzku a činnosti spojené s prípravou, rozdelením a distribúciou  jedál - primárne pre klientov zariadenia.

Súčasťou ich povinností je udržiavanie čistoty, poriadku a hygieny vo všetkých kuchynských i skladových priestoroch zariadenia.