Ostatné služby

Zariadenie - podľa zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z neposkytuje zdravotnú starostlivosť. Zdravotnú starostlivosť zabezpečujeme zmluvným (obvodným lekárom) pravidelnou starostlivosťou, vrátane prevencie a intervencie v ambulantných hodinách v zariadení klientom, ktorí požiadali o túto službu a uzavreli dohodu s obvodným lekárom. O zdravotnom stave klienta neposkytuje informácie v rámci zákona personál, len obvodný lekár s ktorým sa môžete spojiť telefonicky alebo emailom, v čase prítomnosti lekára v zariadení. Môžete sa taktiež objednať emailom na presne stanovený čas u hlavnej sestry. Zároveň zabezpečujeme starostlivosť odbornými lekármi, ktorí navštevujú zariadenia ako psychiater, internista, nefrológ, urológ.

Ošetrovateľská starostlivosť v zmysle §22 zákona o sociálnych službách, zabezpečená prostredníctvom agentúry ADOS, ktorá je zapísaná v príslušnom registri poskytovateľov zdravotných služieb a má podpísanú zmluvu s poskytovateľom.