Stravovanie

Stravovanie zabezpečujeme vo vlastnej vybavenej kuchyni, ktorá je súčasťou zariadenia - tvoria ho: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, pri diabetickej diéte aj druhá večera. Klientom sa pripravuje aj mixovaná strava, ak to ich zdravotný stav vyžaduje.

Klientom sa podáva vyvážená strava v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na zdravotný stav a stanovený diétny systém pod vedením hlavnej kuchárky a jej tímu. Jedálny lístok je zostavovaný  po konzultácii s diétnou sestrou na týždennej báze a je pravidelne aktualizovaný na našej webovej stránke.

Aktuálny jedálny lístok nájdete v sekcii Jedáleň