Spoznajte nás

DOMUS BENE - DOM DOBRA, o.z je občianskym združením, ktoré v roku 2009 otvorilo nové moderné Zariadenie pre seniorov (ZpS) a Špecializované zariadenie (ŠZ). V roku 2014 sa realizovala stavba Zariadenia pre seniorov v objekte.  Od roku 2017 nastala zmena v poskytovaní služieb, poskytujeme sociálne služby v dvoch formách:

1. Zariadenie pre seniorov s kapacitou 40 klientov

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí
 • zabezpečujeme záujmovú činnosť

2. Špecializované zariadenie s kapacitou 48 klientov

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • špecializované poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí
 • rozvoj pracovných zručností
 • záujmová činnosť

Naše zariadenie je vzdialené necelých 25 km od Bratislavy s dobrou dostupnosťou vrátane cesty po diaľnici. Nachádza sa v okresnom meste Senec, v malebnom zákutí rekreačnej oblasti na brehu Slnečných jazier. Pre toto mesto je charakteristická pokojná vidiecka atmosféra. Spĺňa všetky predpoklady, aby sa stalo domovom pre seniorov i ľudí, ktorí potrebujú celodennú starostlivosť, ktorí chcú dôstojne, harmonicky a plnohodnotne žiť svoj život.