Ak môžete, pomôžete?

Milí rodinní príslušníci, milí priatelia

obraciame sa na Vás s úprimnou prosbou o pomoc. Rodičov jednej z našej skvelej kolegyni - postihlo nešťastie, našťastie zdraví sú.

Viac o celej smutnej udalosti sa môžete dozvedieť  TU a v príspevku zo dňa 21.5.2021 na FCB stránke Komunitného centra Senec 

Prosíme Vás, ak aj čo i len malým finančným príspevkom môžete pomôcť, veľmi to pomôže.

Finančný príspevok môžete zaslať na transparentný účet a do poznámky uviesť: rodina Lukáčová.

Za každé jedno euríčko Vám ĎAKUJEME!