CHVÍĽKA POÉZIE v Domus Bene

10.6. 2019  prišla vzácna návšteva pán Ľubo Sherhaufer a pán Ludvo Schmidt. Naši klienti strávili príjemný čas s poéziou.

obrázok