Coronavirus (COVID-19)

male STOP

Nariadením hlavného hygienika SR s ohľadom na výskyt Coronavirus (COVID-19) - sú zakázané návštevy v sociálnych zariadeniach  a styk s verejnosťou v záujme zachovania ochrany klientov a personálu až do odvolania.