ĎAKOVAČKA č. 2

V mene klientov DOMUS - BENE, Dom Dobra o.z by sme chceli vyjadriť vrúcne poďakovanie primátorovi mesta Senec Ing. Dušanovi Badinskému, za všetky milé dary pre našich klientov. Ďakujeme srdečne.

PhDr. Silvia Poorová a klienti DOMUS - BENE, Dom Dobra, o.z.

kolaz 6