DÔLEŽITÉ INFO!

Vážení rodinní príslušníci a priatelia klientov,

dovoľujem si prihovoriť sa Vám a považujeme za svoju povinnosť Vám dať bezodkladne vedieť, že napriek všetkým prísnym preventívnym opatreniam, ktoré sme s celým personálom veľmi striktne a zásadovo dodržiavali, sa žiaľ v našom zariadení vyskytla nákaza COVID-19.

Okamžite po zistení prvého prípadu sme prijali bezodkladne všetky opatrenia, ktoré nám z vládnych opatrení – prináležia. Klienti, ktorí boli pozitívni, na základe antigénového testu, boli s okamžitou platnosťou izolovaní a spolupracujeme s RUZVKaranténu máme stanovenú do 8.2.2021. Aktuálne sa pripravujeme na testovanie s PCR testami, o výsledkoch budeme informovať.

Všetkých rodinných príslušníkov a priateľov našich klientov žiadame - v tejto náročnej situácii - v prvom rade o vašu dôveru a čas na to, aby sme  mohli urobiť všetky potrebné opatrenia pre nasledovné týždne. Kompletná starostlivosť je zabezpečená.

Vždy nás kontaktujte telefonicky alebo emailom, aby ste dostali presne informácie a zabránili tak šíreniu dezinformácii.

Tím zamestnancov  DOMUS BENE DOM DOBRA, o.z. Vás prosí a žiada zároveň v prvom rade aj vašu podporu, silu aby sme situáciu zvládli spoločne, v čo najkratšom čase.

Ďakujem za porozumenie.  PhDr. Silvia Poórová, riaditeľka zariadenia

Vedenie a zamestnanci DOMUS BENE - DOM DOBRA, o.z ďakujú všetkým, ktorí nás mentálne podporujú.