Dôležité oznámenie DOMUS BENE –DOM DOBRA o. z.

Oznamujeme Vám, že návštevy od 01.08.2022 budú pre zhoršujúcu epidemiologickú situáciu regulované, a to nasledovne :

  • Návštevy prebiehajú vo vonkajších priestoroch terasách, v prípade nepriaznivého počasia vo vnútorných priestoroch. Návšteva sa objednáva cez REZERVAČNÝ  SYSTEM /každý rodinný príslušník dostal link na objednávku/
  • Maximálny počet osôb na 1 klienta sú dve osoby. Návšteva sa pohybuje len v priestoroch na to určených. Ak sa koná návšteva vo vnútorných priestoroch - je nutné použiť respirátor, rúško
  • Návšteva prebieha bez fyzického kontaktu
  • Z dôvodu nutnosti dezinfekcie po každej návšteve je rozostup medzi návštevami 1 hodina
  • Návštevy sa riadia inštrukciami personálu
  • Veci prinesené návštevou pre klienta je nutné odovzdať personálu, ktorý vydezinfikuje tašky a následne odovzdá prijímateľovi
  • Klient, ktorý opustí zariadenia na viac ako 5 dni po návrate – bude otestovaný a následne po 5 dňoch znova prebehne ďalší test
  • Žiadame rodinných príslušníkov o včasné nahlasovanie opustenia zariadenia prijímateľom a odhlásenie zo stravy
  • Krátke návštevy/prechádzky, výlety denné/ je nutné hlásiť VOPRED na sociálny úsek tel. č.: 02/45922922

 

Žiadame rodinných príslušníkov o obozretnosť dodržiavanie epidemiologických pokynov, nakoľko sa jedná o najcitlivejšiu a najohrozenejšiu vekovú kategóriu - seniorov.

BUDTE OPATRNÍ A ZODPOVEDNÍ PRI COVIDOVOM OCHORENÍ

V Senci 01.08.2022                                                PhDr. Silvia Poórová

                                                                   Riaditeľ DOMUS BENE – DOM DOBRA o. z.