Dôležitý oznam

Pre prípad nepriaznivého počasia sme zriadili návštevnú plochu so zabezpečenými hygienicko - epidemiologickými usmerneniami,
kde môžete so svojimi rodinnými príslušníkmi stráviť plánované návštevy.

Navstevna miestnost sirka small