JUNIÁLES

Atmosféra každoročného JUNIÁLESU v našom zariadení sociálnych služieb DOMUS BENE - DOM DOBRA, o.z bola famózna. Milé spoločné stretnutie zamestnancov, rodinných príslušníkov a klientov doladila živá hudba, ktorá hrala rezko do tanca. Guláš rozvoniaval a chutil výborne. Jedinečné palacinky, ktoré nám každoročne pripravuje rodina Tichá.  Ďakujeme zo ❤ všetkým klientom, rodinným príslušníkom, zamestnancom, vedeniu zariadenia a sponzorom, ktorí podporili naše zariadenie a užili si s nami tento deň.

❤ Rodina Tichá  ❤ Pán Šesták  ❤ Jana Pastuchová  ❤ Rodina Sásiková

❤ Rodina Balažovjechová  ❤ Pani Oľga Pažitná  ❤ Rodina Diamantová

Pozriete si krátke video z JUNIÁLES 2023 na našej facebookovej stránke TU