Masážne kresielka pre klientov, vďaka sponzorským darom

VĎAKA sponzorským darom, DOMUS BENE - DOM DOBRA, o.z zakúpili masážne kreslá pre naši klientov.

Užili a otestovali sme ich hneď. Každý klient si môže vybrať, kedy sa posadí do kresielka a pohodlne zrelaxuje.

ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa o to pričinili.

kolaz 2