„MESIAC MOZGU" aj u nás v Domus Bene

Dňa 12.3. 2019 nás v rámci celoslovenskej akcie „MESIAC MOZGU"
navštívili pracovníčky z Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva hl. mesta Bratislavy. Okrem krátkej prednášky si mohli
naši klienti dať zmerať tlak, cukor a cholesterol. Z ich strany bol
veľký záujem, spokojnosť bola obojstranná.

Ďakujeme.