Mikuláš navštívil aj Domus Bene

MIKULÁŠ PRIŠIEL AJ MEDZI NÁS

V každom z nás sa nachádza kus detskej duše, preto aj k nám
dospelým zavítal dňa 6.12. 2019 Mikuláš aj s čertom , naši
klienti sa veľmi potešili nielen z malých sladkostí, ale najmä z
príjemnej atmosféry, ktorú sa nám spolu podarilo vytvoriť.

Fotka

Mikuláš 2018