Návštevy opäť povolené

Vážení rodinní príslušníci,

oznamujeme Vám, že od apríla 2021 sú v zariadení DOMUS BENE povolené návštevy.

O podmienkach návštev  sú rodinní príslušníci a príbuzní informovaní e-mailom.

DOMUS BENE - DOM DOBRA, o.z