Nová služba pre klientov

 V rámci neustáleho zvyšovania kvality poskytovaných služieb pre našich klientov v zariadení DOMUS BENE - DOM DOBRA, o.z. sme prostredníctvom sponzorského daru zakúpili vaničku na termoterapiu.

Parafínové zábaly sú veľmi prospešné najmä pre klientov trpiacich reumatickým ochorením rúk.

Touto cestou sa chceme poďakovať našim sponzorom, ktorými svojimi darmi prispeli na zakúpenie tohto dôležitého vybavenia do nášho zariadenia.

ĎAKUJEME.