Poskytovanie informácií

Dodržiavanie stanovených možnosti o POSKYTOVANÍ INFORMÁCIÍ O PRIJÍMATEĽOCH SOCIÁLNEJ SLUŽBY RODINNÝM PRÍSLUŠNÍKOM. 

DM