Všetci naši klienti sú NEGATÍVNI.

Vážení rodinní príslušníci,

v súvislosti s tým, že Vaši príbuzní sú v starostlivosti nášho zariadenia, si Vám dovoľujeme oznámiť, že boli naši klienti testovaní na COVID- 19.

Všetky testy sú NEGATÍVNE. Zároveň Vás ubezpečujeme, že sme urobili včas a striktne všetky dostupné a možné opatrenia na zamedzenie nákazy a verte, že robíme a urobíme všetko, čo je v našich silách pre ochranu zdravia našich klientov - Vašich blízkych.

Preto Vás prosíme o Vašu dôveru aj v tomto kritickom období.

Ďakujeme. Riaditeľka zariadenia DOMUS BENE - DOM DOBRA, o.z.  PhDr. Silvia Poórová a kolektív.