Výnimočná oslava v našom zariadení

23. marca 2021 naša klientka pani Anička oslávila prenádherných 90 rokov!

Prajeme jej všetci úprimne a zo srdca hlavne pevné zdravie a veľa úsmevu na tvári.

SRDEČNE GRATULUJEME!

Snímka1