Vzdelávanie zamestnancov v roku 2023 v DOMUS BENE - DOM DOBRA, o.z.

Nový rok 2023 sme začali v našom zariadení vzdelávaním zamestnancov, a to na dôležitú tému „De-eskalačné techniky v zariadeniach sociálnych služieb pri práci s klientmi".

??Naše zariadenie zabezpečuje pre všetkých zamestnancov pravidelné vzdelávanie a zúčastňujeme sa na všetkých potrebných a dôležitých školeniach. Informácie z nich aplikujeme do našej práce, náročnej práce našich zamestnancov.

??Zamestnanci sa môžu tešiť na naplánované vzdelávanie a kurzy, ktoré sme spoločne pripravili.

??Zároveň ďakujem Ing. Miroslavovi Babíkovi a kolektívu za skvelé vzdelávanie.

PhDr. Silvia Poórová, riaditeľka DOMUS BENE - DOM DOBRA, o.z

(viac fotografií si môžete pozrieť na našej FCB stránke