Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v dňoch od 20.01.2021 – 25.01.2021 sa dajú všetci zamestnanci DOMUS BENE- DOM DOBRA, o. z.
  • očkovať individuálnou formou proti Covid-19. Tím zamestnancov je zodpovedný a takto pristupuje k svojej práci.
Som nesmierne hrdá, že pracujem s takto zodpovednými zamestnancami!
  • Zároveň môžem hrdo prehlásiť, že od prepuknutia pandémie Covid-19 počnúc marcom 2020 do dnešného dňa 21.01.2021 je vždy naše celé zariadenie NEGATÍVNE .
PhDr. Silvia Poórová, riaditeľ zariadenia