Poďakovanie

našim sponzorom, ktorí nás v ťažkých časoch prvej vlny COVID 19 podporili a pomohli svojimi sponzorskými darmi. Veľmi si to vážime a ĎAKUJEME.

1. Firma HERBEX spol. s r. o., Hrašné                   2. L’ Oréal Česká republika s.r.o.

herbex                LOREAL_0088982_BD

3. ADRA Slovakia, Bratislava


Logo ADRA priesvitne Hor